Finland: Starköl får säljas i butikerna

  • Folkhälsa
dec
2017
15

I Finland har riksdagen fattat beslut om innehållet i den nya alkohollagen. Beslutet innebär att 5,5 procentiga alkoholdrycker blir tillåtna i detaljhandeln, rapporterar Yle Nyheter.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet